about us      |     contactDo you need to submit your
dossier quickly
and easily?

Then you need
Euphar s.r.o.

[What is Euphar?]

Readability testing

Testing of PIL since the binding requirement

[ learn more ]

Pricing & reimbursement

Establishing of reimbursement from the health insurance - evaluation of prices

[ learn more ]

Regulatory affairs

Complete registration of medicinal products and services in particular registration procedures

[ learn more ]

Farmakovigilance, vigilance zdravotnických prostředků

Systém služeb pro zajištění bezpečnosti humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků a nežádoucích příhod zdravotnických prostředků:

Na této stránce naleznete informace ve formě Příbalové informace určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti. Uvedené údaje nejsou návodem k prevenci či terapii chorobných stavů, ale pouze rámcovou informací o našich léčivých přípravcích.

Podrobnější informace o jednotlivých léčivých přípravcích pro zájemce zejména z řad zdravotnických pracovníků, lékařů a lékárníků, naleznete v Souhrnu údajů o přípravcích na stránkách SÚKL či včetně úhrad na stránkách Ministerstva zdravotnictví

V případě dotazů či připomínek ohledně našich léčivých přípravků můžete využít následující kontakty:

© 2009 EUPHAR, s.r.o. All rights reserved.